Organizátor výstavy a hosť Juneu Kim
suiseki
suiseki
suiseki
suiseki
aj takýto kamienok bol k videniu
ocenená Martinka
ocenený Vincent

20-22. máj 2011. V pražskej botanickej záhrade sa uskutočnila medzinárodná výstava suiseki. Martinka Vyhlidalová a Vinco Vadovský získali aj ocenenia. Gratulujeme.