Jirka bol pripravený ako sa patrí
Ešte si pozrime kam to vlastne ideme
V sobotu ráno dorazila aj Maruš a vyrážame do potokov
1. lokalita
2. lokalita
Triedenie po love
Prvé čistenie
Oddych po celodennom zberaní kameňov
Pri Jirkovom ultra smrekovci
A ešte parádna lipa

Augustový výjazd do okolia Liberca, kde sme zberali kamene.