Po vzájomnom kontakte s pánom Roškom zo Sobotišťa dňa 8. 3. 2004, sme sa stretli v reštaurácii „Benyho dvor“ v Trnave na prvom stretnutí trnavských bonsajistov, na ktorom sme sa rozhodli založiť nový klub. Prítomných bolo 8 bonsajistov.

Prvým kontaktom s verejnosťou bola výstava bonsajov v kvetinovej sieni „Sofia“ na Pekárskej ulici v Trnave, ktorá sa konala v dňoch 12.-15. 5. 2004. Vystavovalo 7 bonsajistov s počtom 38 kusov. Výstava bola spojená s ukážkou tvarovania – bol to tis obyčajný a tvaroval ho pán Peter Roško.

V rokoch 2005 a 2006 sa výstavy nášho klubu konali v priestoroch Západoslovenského múzea. V roku 2007 sme na tom istom mieste usporiadali Národnú výstavu. V roku 2008 sme vystavovali v Hlohovci. V roku 2010 sme vystavovali spolu s kaktusármi v trnavskej Kalokagatii. V roku 2011 sme spravili výstavu v Max Galery v Trnave.

Okrem výstav sme v rokoch 2010 a 2011 usporiadali aj stretnutie s Walterom Pallom na Planinke. Stretli sa tam bonsajisti zo slovenska, čiech a maďarska a spoločne sme pod vedení Waltera Palla pracovali na našich bonsajoch.

Okrem bonsajov sa venujeme aj suiseki - kameňom. Vystavovali sme už na niekoľkých zaujímavých výstavách, za všetky spomeniem medzinárodnú výstavu v Pražskej Tróji v r. 2011.

Členovia klubu sa stretávajú od jari do jesene väčšinou v prvú nedeľu v mesiaci vždy u niekoho iného na záhrade. Na stretnutiach pracujeme na našich bonsajoch. Začínajúcim bonsajistom po prinesení svojho rastlinného materiálu skúsení bonsajisti poradia a pomôžu s tvarovaním.

Klub poriada zájazdy ku skúseným bonsajistom, prezrieme si ich zbierku ku ktorej dostaneme aj patričné vysvetlenie k menej známym rastlinám. Klub privíta nových členom nielen z Trnavy, ale aj z okolia. Členom klubu sa môže stať každý, aj ten kto aktívne nepestuje bonsaje, ale napriek tomu sa mu umenie bonsaj páči. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: bonsai@bonsaiklubtrnava.sk