Takto to celé začalo - kúskom skaly trčiacej zo zeme
Šesť ľudí malo čo robiť aby sme kameň dostali na auto
Ďalšou fázou boli základy
Všetko sa robilo podľa Vincových inštrukcií
Ďalšou, finálnou fázou bolo osadenie náhrobného kameňa
Najprv pieskovcové obrubníky
Potom prišiel na rad kameň
Takto sa nám to podarilo
Vinco to krásne navrhol
Spoločná po práci

K prvému výročiu Tiborovej smrti sme stihli dokončiť sľúbený náhrobok. Najväčšiu zásluhu mal Vincko, ktorý to celé vymyslel a z velkej časti aj realizoval.