V júni 2005 priniesol Maroš Vadík borievku na stretnutie a spoločne sme hľadali vhodnú podobu budúceho bonsaia. jún 2007
Pôvodný ker bol asi 120 cm vysoký a mal veľa bočných konárov. V roku 2004 boli ošetrené iba základy budúcich jinov Jin liquidom, aby sa zabránilo hnilobe mŕtveho dreva. jún 2007
September 2005 - stromček je dostatočne zahustený, je vitálny a pripravený na tvarovanie. Počas leta Maroš upravil mŕtve konáre na terajšie jiny.
Októbrové stretnutie sa nieslo v znamení tvarovania Marošovej borievky, ktorú jej starostlivý majiteľ priniesol na stretnutie už nadrátovanú.
Vždy je potrebné použiť vhodné náradie a pozornosť venovať aj detailom. Podložka pod nádobou slúži na stanovenie budúcej pozície stromčeka v miske.
O pár dní neskôr, po jemnom doladení tvarovania.
Apríl 2006. Borievka je v novej, dočasnej miske. Pohľadová strana.
Pohľad na borievku zo zadnej strany. Ihličie sa viditeľne zahustilo a zo stromčeka sa stáva bonsai. Postupne budeme monitorovať ďalší vývoj tejto borievky.