Profil: Matt Ouwinga

napísal Paul Stokes

Matt Ouwinga je bonsajovým umelcom z Chicaga, ktorého práca s Javormi Buergerovými sa rýchle stala známou v rámci komunity a ktorého mladosť dala nádej všetkým mladým bonsajistom. Mattov príbeh nám pripomína, že človek potrebuje len silnú vášeň, kvalitný dohľad a trocha talentu, aby uspel v bonsajistike.

Bonsajistika sa stala veľkou Mattovou vášňou od jeho sedemnástich rokov. Keď mal 21, navštívil Japonsko po prvý krát a videl výstavu Kokufu-ten, čo ho inšpirovalo nasledovať svoj sen o štúdiu bonsají v Japonsku. Približne o rok neskôr sa skontaktoval s pánom Yoshi Nakamizuom, ktorý zorganizoval Medzinárodnú školu bonsajov u pána Kunio Kobayashiho, ktorý v tom čase vyhral viac Kokufu-ten a Sakufu-ten titulov, než akýkoľvek iný majster bonsai. Pán Nakamizu a Matt spolu pravidelne hovorili a konečne sa Matt rozhodol, že musí ísť študovať do Japonska. Počas jedného leta Matt žil, pracoval a študoval bonsaje v Japonsku u pána Kobayashiho.

Keďže je stredoškolským učiteľom, čas potrebný na odchod z USA a štúdium v Japonsku krásne zosúladil s jeho tromi mesiacmi letných prázdnin. Počas štúdia v Japonsku mohol vidieť a pracovať na niektorých najkvalitnejších bonsajoch sveta. Ak chcete vidieť viac z toho, kde Matt študoval, pozrite si stránku http://www.kunio-kobayashi.com

Odkedy sa Matt pred dvomi rokmi vrátil z Japonska, prednáša, vedie ukážky tvarovaní a cvičení a hodnotí rôzne bonsajové výstavy v celých USA, kde získal výborné posudky za jeho profesionálne prezentácie a rozsiahlu znalosť Javorov Buergerových.


Nasleduje on-line rozhovor s Mattom Ouwingom.


AoB: Zaoberáš sa prácou s bonsajmi od tvojich šestnástich, akú najväčšiu zmenu od vtedy vidíš v tomto umení, ktorá by toto umenie zmenila navždy?


Matt: Verím, že v USA je veľa mladých bonsajistov, ktorý začínajú a berú to veľmi seriózne aj v ich mladom veku. Počas svojich ciest po mnohých bonsai kluboch v našom štáte som si to všimol na vlastné oči a je to veľmi povzbudzujúce pre vývoj a rast bonsajistiky v USA.


AoB: Aké je to byť tak mladý a už tak aktívne zapojený v bonsajistike? Aké prekážky, alebo aké výhody vyplývajúce z tvojho veku ťa postretli?


Matt: Je krásne byť mladý a už tak zažitý v bonsajovej komunite. Iba zriedka som bol kritizovaný kvôli veku, viac cítim prijatie mladých bonsajistov a špeciálne tých, ktorí už ako mladí študovali bonsaje v Japonsku. Zvyčajne potom, čo niekto vidí moje stromy, odsunie faktor veku nabok a pochopí, že v bonsajistike sa nerozlišuje vek, ale oddanosť a talent.

AoB: Akú radu by si dal mladým, ktorý sa práve začali zaujímať o umenie bonsají?

Matt: Aby sa stali členmi miestneho bonsai klubu! Skúsení bonsajisti jednoducho milujú, keď sa do klubov hlásia mladí a môžu byť pre mladých zdrojom vedomostí, ako aj radcami. To je to, čo sa z knihy nedá naučiť. Nasiaknite všetky vedomosti od ľudí skúsených v bonsajistike.

Samozrejme, že vždy odporučím mladým bonsajistom ísť do Japonska, či už na výlet alebo študovať. Spravte to kým máte minimum zodpovednosti.

AoB: Veľa ľudí pozná tvoje meno cez tvoju prácu s buergerovými javormi. Prečo si si vybral práve tento druh na svoju prácu a ktorú jeho charakteristiku máš na ňom najradšej?

Matt: Milujem tieto javory! Listy, kmeň, nebari, rýchly rast, to všetko sú faktory, kvôli ktorým som si vybral Buergery na špecializáciu. Keď som študoval v Japonsku, tiež som videl veľa pestovateľov, ktorí sa špecializovali na jeden alebo dva druhy. Veľmi sa mi páči táto myšlienka, tak som začal zameriavať svoju zbierku viac a viac na Buergery.

AoB: S ktorými domácimi druhmi pracuješ a o ktorých by si povedal, že sú veľmi podhodnotené ako bonsajový materiál?

Matt: Mám niekoľko smrekovcov z Michiganu, s ktorými sa mi skvele pracuje. Borovica ťažká (Pinus ponderosa) je tiež nádherný druh na tvorbu. Je veľa skvelých druhov vhodných na pestovanie v USA a ja verím, že uvidíme rásť počet druhov, ktoré sa stanú obľúbené na tvorbu bonsají. Čestne však hovorím, že ja pracujem s Buergermi 95% svojho času.


AoB: Môžeš nám povedať viac o tvojich zážitkoch z učenia sa v Japonsku?

Matt: Pravdepodobne by som mohol napísať knihu o tejto otázke! Je to tvrdá práca, nikto o tom nemôže rozprávať, pokým to sám neskúsi. Dni sú dlhé, práca vyčerpávajúca, ale odmena na konci je na nezaplatenie.

AoB: Aký základný rozdiel si si všimol, nielen v tom ako sa bonsaje tvoria v Japonsku, ale aj v spôsobe ich výučby?

Matt: V japonsku sme robili s bonsajmi 6-7 dní v týždni, 12-16 hodín denne. Neustále zaštipávanie, strihanie a starostlivosť sa vykonávajú denne. Dôvodom, prečo sú stromy tam tak krásne je, že veľa profesionálnych pestovateľov sa venuje bonsajom naplno. Toto sa len zriedka vidí v USA.

Veľmi odlišný je spôsob výučby. Často dostávam v bonsajových kluboch otázku: „Je naozaj pravda, že ak nadrátuješ nesprávne, musíš všetko vystrihať a drátovať znova?“ áno, toto je naozaj pravda. Pamätám si ako som robil na jednom strome drátovanie 6 hodín. Spravil som zopár malých chýb a musel som vystrihať všetok drôt a začať znova. Občas sa tiež stane, že to spravíte správne, ale aj tak vám za to bude vynadané. Život učňa je veľmi náročný, keďže žijete život v nedostatku a v pokore voči učiteľovi. Jeho slovo sa nikdy nespochybňuje. Ak vás požiada aby ste polial, predrátoval, alebo prerobil niečo, tak už to je známkou neúspechu.


AoB: V čom vidíš úspešnosť japonského pestovania vynikajúceho bonsajového materiálu? Budú ľudia zo západu schopní preniesť pestovanie do ich miest a klimatických podmienok a naučia sa japonský štýl pestovania skvelého východiskového materiálu na bonsaje?

Matt: Odpoveď je už pri predchádzajúcej otázke – č. 7.


AoB: Ako si sa stal učňom u pána Kobayashiho?

Matt: Stretol som pána Yoshi Nakamizu, ktorý viedol medzinárodnú školu bonsajov, riadenú pánom Kobayashim. Poslal som všetko cez neho. On za mňa vybavil všetky písomné záležitosti. Bolo to veľmi ľahké.


AoB: Čo nám môžeš povedať o svojom fascinujúcom zážitku zo štúdia pod vedením pána Kunio Kobayashiho?

Matt: Pán Kobayashi je odlišný od iných bonsajových majstrov v spôsobe práce jeho učňov s jeho stromami. Niektorí majstri vás prvý rok nechajú len polievať ich stromy a trhať burinu. On vás nechá pracovať na jeho stromoch pod jeho dohľadom. Pán Kobayashi a jeho učni spolu so mnou pracujú na semenáčikoch, až po stromy víťaziace na kokufu-ten výstave.


AoB: Aká je podľa tvojho názoru pozícia bonsajistiky v Japonsku, získava, alebo stráca popularitu? Ako japonská verejnosť prijíma a pristupuje k bonsajistike? Ponúkajú školenia alebo iné spôsoby výučby? Majú nejaké televízne relácie?

Matt: Z toho, čo mi bolo povedané keď som tam bol, bonsajistika nie je taká populárna ako bola pred dvadsiatimi rokmi. Je menej japonských učňov, z ktorých sa stávajú bonsajoví profesionáli. Namiesto toho prichádzajú do Japonska študovať ľudia z celého sveta. Keď som tam bol, pracoval som s učňami z Británie, Francúzska, Talianska, USA (ja) a iba s jedným domácim Japoncom.

Pán Kobayashi má televíznu reláciu, ktorá je vysielaná raz týždenne. Mal som tú veľkú česť, účinkovať v tejto relácii. Bol som veľmi nervózny, keďže to bolo moje úplne prvé vystúpenie v televízii. Robili si žarty z toho ako som si ja, taký veľký človek, našiel záľubu pracovať so stromčekmi veľkosti shohin a mame.


AoB: Ako sa Japonci pozerajú na americkú bonsajistiku?

Matt: Sú vzrušení z mladosti bonsajistiky v USA, z obrovského entuziazmu, ktorý pre bonsajistiku máme a z toho, čo sa zdá byť nekonečnou zásobou úžasných jamadori, ktoré získavame z našich obrovských prírodných zdrojov. Dokonca som v jednom záhradníctve videl Tisovec dvojradý (taxodium distichum), ktorý bol dovezený z USA do Japonska. Cenovka bola výrazne vyššia v porovnaní s tunajšími pomermi.


AoB: Aké sú bežné problémy bonsajistického učňa, ak vôbec nejaké sú, pri návrate z Japonska do svojej domovskej krajiny?

Matt: V USA nie sme na takej úrovni bonsajistiky, kedy by sa učeň po návrate domov mohol stať bonsajovým profesionálom a žiť si finančne bez problémov. Zaberie to roky a aj tak to môže byť veľmi zložité. Pri mojich cestách po bonsai kluboch sa ma ľudia často pýtajú či a kedy sa budem bonsajistike venovať na plný úväzok. Moja odpoveď je: keď pôjdem na učiteľský dôchodok!

Bonsajistika v USA ovláda veľa rôznych štýlov z celého sveta a aj náš vlastný štýl. Zatiaľ, čo sa veľa ľudí drží štýlu japonských bonsají, je aj veľa takých, ktorým na týchto štýloch vôbec nezáleží.

Keď sa Japonec stane učňom, je to zvyčajne v mladom veku a jeho otec možno vlastní záhradníctvo. Takže keď učňovskú fázu ukončí, môže ísť naspäť do otcovho záhradníctva a využiť tam všetky vedomosti. Toto sa v USA dá vidieť len veľmi zriedkavo.


AoB: Na anglicky písaných stránkach badáme jasný nedostatok japonských umelcov. Čo je podľa teba, okrem jazykovej bariéry príčinou tohto javu?

Matt: Neviem, želám si aby bolo viac japoncov zúčastnených na anglicky písaných fórach. Veľmi málo bonsajových profesionálov, dokonca aj mladých, hovorí dostatočne anglicky, aby mohli prispievať na fórach anglicky písaných stránok.


AoB: Ako stredoškolský učiteľ si istotne predstavil umenie študentom. Aký majú dojem z bonsajistiky mladí ľudia a myslíš si, že popularita umenia rastie alebo sa zmenšuje?

Matt: Pevne verím, že bonsajistika v USA zaznamenáva nárast, ale potrebujeme viac a viac mladých ľudí, ktorí budú brať bonsajistiku seriózne a umenie bude pokračovať v rozkvete. Nedávno som hovoril v bonsai klube a zistil, že je tam niekoľko mladých členov, ktorí sú extrémne nadšení z umenia. Veľmi rád som to videl.Javor Buergerov (Acer buergerianum )


AoB: Tvoje stromy získali niekoľko ocenení a ty si rýchlo získavaš uznanie ako talentovaný umelec, odkiaľ berieš inšpiráciu?

Matt: Od bonsajistov, ktorých som stretol počas niekoľkých rokov.

Bill Valavanis je mojou veľkou inšpiráciu a veľmi podporil môj rast, ako mladého bonsajového umelca. Jeho stromy sú fantastické a bolo skvelé vidieť ich na vlastné oči minulý rok v jeho záhradníctve.

Peter Warren, ktorý bol mojim Senpai (hlavný učeň v Japonsku), ma naučil veľmi veľa o japonskom pestovaní bonsajov. Sme skvelí priatelia spomedzi bonsajistov a ja sa cítim byť navždy dlžníkom za to, čo pre mňa urobil. Teraz je naspäť v Británii a ja dúfam, že ho Amerika prijme ako mladého, nastávajúceho bonsajového profesionála. Kvapká z neho talent a na jeho osobnosti sa stanete ľahko závislý. Želám mu to najlepšie v jeho budúcej bonsajovej kariére.


Aob: Čo by si povedal, že je pre nováčika najdôležitejšie naučiť sa z bonsajistiky?

Matt: Tvrdá práca, oddanosť umeniu a nekonečné štúdium bonsajistiky sú kľúčové aspekty.


AoB: Vypestoval si niekoľko pozoruhodných Javorov Buergerových z obyčajných pňov. Ktoré techniky by si povedal, že sú hlavne zodpovedné za tvoj úspech? Dali by sa uplatniť aj pri iných druhoch?

Matt: Máme predstavu ako nechať rásť konáre a máme aj predstavu ako spraviť dobré rozvetvenie na konároch, ale iba zriedkavo som to videl vykonané súčasne. Ja rozvetvujem konáre, zatiaľ čo nechám jeden vedúci konárik rásť do dĺžky, aby celý konár zhrubol. Súčasným vykonaním týchto dvoch vecí skrátim čas celkového vývoja na polovicu. Hovorím o tom v každom bonsai klube, ktorý navštívim a dúfam, že aj uvidím, že to tak ľudia robia.

Taktiež sústavne zaštipujem a sledujem rast. Každý strom má určité množstvo energie a nasmerovanie energie do správneho miesta je kľúčové. Každý výhonok alebo list, ktorý je nepotrebný je odbočkou energie, ktorá je stratená. Vyžaduje to veľa odhodlanosti.


AoB: Ako by si hodnotil súčasnú kvalitu ukážok tvarovania a kurzov v Amerike a ak by si mal šancu, čo by si spravil, aby si zaistil kvalitné vzdelanie?

Matt: V USA Máme veľa skvelých bonsajistov a veľa príležitostí pre ľudí, aby sa učili. Bonsajisti musia navštevovať toľko ukážok, koľko je možné a učiť sa z týchto skúseností.
Som veľmi rád, že mnohé kluby, ktoré ma pozvali na ich stretnutia mi túto šancu dali. Je pekné, že bonsajová spoločnosť vkladá nádej do novej generácie nastávajúcich bonsajistov. Dúfam, že ďalší mladí a talentovaní umelci dostanú rovnaké príležitosti, ako som mal ja.


AoB: Ako sa líši hodnotiaci systém pre bonsaje v Japonsku od toho v Amerike, a aké sú hlavné výhody a nevýhody v hodnotiacich systémoch oboch krajín?

Matt: V Japonsku je veľa striktných požiadaviek na rozličné oblasti bonsajistiky. Nedávno som hodnotil výstavu (v USA) po prvý krát a vysvetlil som ako som hodnotil stromy ja a ako prebieha tento systém v japonsku. Dostal som veľa skvelých odoziev a myslím, že mnohým sa budú páčiť zmeny v prezentovaní ich bonsají. Ak chceme brať bonsaje vážne, musíme aj ich vystavovanie brať rovnako vážne. Verím, že Amerika robí v tomto veľké pokroky.


AoB: Je pravdou, že prídeš do ktoréhokoľvek bonsai klubu zadarmo?

Matt: Áno, pocestujem do ktoréhokoľvek bonsai klubu bez nároku na odmenu, len za cestovné výdavky. Vyzývam kluby aby prispeli na národnú kolekciu bonsají vo Washingtone D.C., pretože som túto zbierku videl, keď som mal 18 a skutočne ma to inšpirovalo k tvoreniu bonsajov. Národná kolekcia pre mňa znemená veľa.


AoB: Prečo toto robíš?

Matt: Mám niekoľko dôvodov; popri bonsajistike som stretol niekoľko úžasných ľudí, čo je vec, ktorá sa nedá vyvážiť peniazmi, mám šancu cestovať počas troch mesiacov letných prázdnin a veľa klubov má len málo peňazí, takže im dávam šancu aby sa stretli s bonsajistom ktorý študoval v Japonsku priamo v ich vlastnom klube.

Tiež cítim, že toto je môj čas poďakovať sa bonsajovej komunite v USA.Javor Buergerov (Acer buergerianum )


AoB: V koľkých kluboch si bol?

Matt: Odkedy som sa pred dvomi rokmi vrátil z Japonska, možno v 15. alebo 20. Už mám zarezervovaný takmer celý rok 2008 a mám stanovené aj termíny na 2009, 10 a 11.

Ešte väčšou poctou ako návštevy klubov sú účasti na veľkých výstavách a tvarovaniach. Niekoľko takých mám aj teraz v kalendári, kde ešte upresňujeme detaily.


AoB: Ako vyzerajú tvoje prezentácie v bonsai kluboch?

Matt: Ako učiteľ vyučujem informatiku, takže som vytvoril prezentáciu v powerpointe s 58 stránkami o Javoroch Buergerových. V prezentácii používam len svoje vlastné stromy a ukazujem vrúbľovanie, strihanie, presádzanie a výber misiek spolu s mnohými ďalšími témami. Tiež dávam bezplatne každému klubu CD s mojou prezentáciu, aby si ju dali do svojej knižnice.

Zvyčajne sa potom dostaneme k hodnoteniu a práci s javormi, ktoré členovia klubu prinesú. Ukážky robím na rôznych stromoch, ale preferujem Buergery. Nie sú zvyčajným stromom používaným na ukážky tvarovania, ale ja si tento druh vyberám kvôli mojim skúsenostiam s ním.


AoB: Máš internetovú stránku?

Matt: Áno, je to: www.kaedebonsai.com Viac si o mne môžete prečítať tam.

 

 

preložil Martin Krivošík