Viliam Oravec
Ťažká debata
Robo Vaško
Vlado Ondejčík a Maroš Beľan
navštívili nás aj pán Skačan a Vlado Kamocsai
Luboš Pereslény
Karol Pyšný
Vincent Vadovský v plnej paráde
Spoločná

Júnové stretnutie 2013 u Vyhlidalových, kde sme tvarovali naše bonsaje za asistencie Vladimíra Ondejčíka.