Počas zimy 2008 - 2009 sme sa stretávali u Vinca Vadovského a robili daizy k našim suiseki.
Výsledky tvorby jednotlivých členov si teraz môžete pozrieť.

Gitka
Jarka
Martina
Danica
Veronika
Juraj
Karol
Luboš
Vinco
Martin