Vŕbová voda

napísal Harry Harrington

 

Počas zimy 2004 som sa rozhodol otestovať účinky postupu, o ktorom som predtým síce počul, ale doteraz som si nenašiel čas použiť ho. Postup zahŕňa namáčanie odrezkov z vŕby vo vode počas niekoľkých týždňov, aby sa vyprodukovala kvapalina, ktorá by mohla podporiť zakoreňovanie a zredukovať stres pri oslabených stromoch. Tento postup sa používal ako spôsob podpory predtým, než boli komerčne dostupné zakoreňovacie hormóny.

O vŕbach (druhy salix ) je známe že ľahko zakoreňujú. Odrezky konárov do hrúbky 12 až 15 cm sa môžu vziať kedykoľvek počas roka, dať do vody a v priebehu pár týždňov pustia korene. Nie je potrebné použiť zakoreňovacie hormóny na reze a aj tak takmer každý odrezok pustí korene.

Tento jednoduchý postup zahŕňa používanie vody, ktorá zostala po zakoreňovaných odrezkoch (vŕbová voda), na podporu silnejšieho zakoreňovania, tak že sa ňou polievajú odrezky, vzdušné potápanie, jamadori (stromy prinesené z prírody) a slabé stromy s chabým koreňovým systémom.

 

Teória vŕbovej vody

Aspirín zmiešaný s vodou bol dlho používaný mnohými ľuďmi na predĺženie života rezaných kvetín. Aspirín je prirodzeným anti-koagulantom, to znamená, že zastavuje, alebo spomaľuje proces, kedy sa kvapaliny menia na pevné látky. Niekto možno pozná aspirín pre jeho schopnosť riediť krv. Zdá sa, že aspirín má podobný účinok na rastlinách, brzdiac schopnosť rastliny zaplátať ranu po reze alebo na koreni a pomôcť vode, aby sa dostala do rezu a podporila rastliny, pokiaľ sa sama nezahojí.

Zaujímavosťou je, že aspirín je derivátom kyseliny salicylovej, látky, ktorú nájdeme v prírode v kôre vŕb. Môžu tam byť aj iné látky, alebo hormóny, ktoré podporujú zakoreňovanie, ale kyselina salicylová sa zdá byť hlavnou príčinou.

Existujú záznamy, ktoré ukazujú, že kyselina salicylová má vplyv na blokovanie odozvy na rany a ovplyvňuje kyselinu abscisovú. Kyselina abscisová je stresový hormón uvoľňovaný všetkými rastlinami ako odozva na poranenie alebo chorobu, tá vyvolá rýchle uzavretie prieduchov rastlín a „zatvorenie“ poranených miest rastlín.

Kruh sa nám uzatvára. Odrezky z vŕby uvoľňujú látky do vody, tie podporia ich schopnosť absorbovať vodu a zakoreniť. Túto vodu potom môžeme použiť na podporu zakoreňovania iných rastlín!

 

Funguje to?

Stále v pochybnostiach, umiestnil som 50 tenkých odrezkov z vŕby (salix purpurea) do vedra s vodou a nechal tak na 4 týždne. Keď začali odrezky púšťať korene (každý jeden z nich pustil korene), spozoroval som, že voda sa mení na jemný akoby gél. Voda tiež nechávala klzký zvyšok na mojich prstoch.

Časti vŕby, ktoré boli pod vodou sa zdali tiež obalené v tomto priehľadnom géle, hlavne miesta okolo rezu na spodku odrezkov.

Používal som túto vodu na zavlažovanie hlohu a dubu, ktoré som vykopal túto zimu. Z vyše 20 jamadori sa mi aktuálne neujali len 2, čo je môj najlepší doterajší výkon. Stromy, ktoré prežili sa tiež zdali byť silnejšie a vitálnejšie než tie z predchádzajúcich rokov.

Toto môže byť samozrejme zapríčinené mnohými faktormi. Možno som sa zlepšil v presádzaní, zlepšený výsledok môže byť aj kvôli lepšej starostlivosti alebo lepšie pripravenej zemine, alebo možno počasie bolo túto zimu viac naklonené k úspešnému presádzaniu.

Môj názor sa zmenil po tom, čo som použil vŕbovú vodu na vzdušné potápanie. Každé leto za posledných 6 rokov som zbožne odoberal odrezky vzdušným potápaním z javora dlaňovolistého, ktorý rastie v mojej záhrade. Zakorenenie je vždy 100% a ja môžem presne usúdiť, kedy sa korene objavia v zakoreňovacom materiály (po 7 týždňoch pri konároch do 2,5 cm a po 5 týždňoch pri konároch nad 2,5 cm ). Tento rok som použil vŕbovú vodu na navlhčenie machu pred vytvorením potápania a potom na jeho následné udržanie vo vlhkom stave. Zakorenenie sa posunulo minimálne o týždeň vo všetkých prípadoch a korene boli oveľa silnejšie, takže aj oddelenie od materského stromu som mohol spraviť skôr.

Zakoreňovanie sa zdalo byť viac plodné a mohutné aj na čerešni - Prunus incisa a na hlohou, ktoré som takisto získal tento rok vzdušným potápaním.

Jedinú nevýhodu vidím v tom, že zakoreňovanie nastalo na širšom páse, a nielen pri alebo v rane, ako tomu býva pri vzdušnom potápaní. Toto by mohlo viesť k tomu, že koreňové nábehy nebudú rásť v rovnakej výške, ak sa včas nezbavíte tých koreňov, ktoré vyrastajú príliš vysoko.

Vŕbovú vodu, ktorú som použil pri rosení vzdušného potápania som si spravil z odrezkov smutnej vŕby (salix babylonica) a vŕby purpurovej (salix purpurea). Rozličné druhy vŕb použitých vo vode spravia pravdepodobne iba malý rozdiel, ale predpokladám, že „sila“ koncentrátu bude hlavne závisieť od množstva a hrúbky odrezkov a množstva vody, v ktorej budú namočené.

 

Problémy s kyslosťou vŕbovej vody

Veľmi koncentrovaný roztok, alebo čistá kyselina salicylová má pH 2,4 ak by bola úplne nasýtená vo vodnom roztoku. Tento stupeň kyslosti by poškodil všetko živé. Množstvo kyseliny salicylovej, ktorá sa nachádza v bežnom roztoku vŕbovej vody nie je schopné zmeniť hodnotu pH vody použitej na tento účel.

 

Záver

Nemôžem ponúknuť žiadne vedecké alebo presné fakty o tom, že vŕbová voda podporuje zakoreňovanie rastlín. Mám len moje smiešne záznamy. Mne sa však zdá, že použitie vŕbovej vody zvyšuje schopnosť stromov zakoreňovať sa a zvýšilo to moju úspešnosť pri zakoreňovaní.

Aj napriek tomu pochybujem, že by toto bol nejaký zázračný zakoreňovací preparát. Vŕbová voda zvýši schopnosť zakoreňovania rastlín iba v prípade, ak všetky ostatné podmienky pre zakoreňovanie boli dodržané. Ak rez alebo vzdušné potápanie nieje vykonané správne alebo ak je vykonané v nesprávnu dobu, ani použitie vŕbovej vody nebude mať dostatočný účinok na zakoreňovanie rastliny.

 

preložil Martin Krivošík