Banda, ktorá to spískala
Tokoname a jazierko
Nebuďte ma, práve sa mi niečo príjemné sníva...
Výstava je aj o stretnutiach s priateľmi
Správny člen klubu dotiahne na výstavu celú rodinu, aj keby ich mal na rukách priniesť...
Ďalšia známa tvár bonsajového Slovenska
Návšteva z ďalekej Litvy
Pán prezident prispel aj radou do života (jedného stromu)
Ďalšie známe tváre
K slovu sa dostali aj silné stroje... vrrrrrrrrrrrrr
Prvá klubová výstava, ktorá bola umiestnená iba v interiéri. Chceme sa poďakovať vedeniu múzea a všetkým zamestnancom za podmienky, ktoré nám pripravili a samozrejme ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí si prišli výstavu pozrieť.