Spoločné foto nesmie chýbať, aj keď na usporiadaní výstavy sa podielalo viac členov klubu, než je na fotke.
Maroš Vadík pri tvarovaní borievky. Dúfame, že na nasledujúcej výstave budeme môcť porovnať pokrok, ktorý stromček od tvarovania dosiahol.
Príjemné počasie sprevádzalo celú výstavu.
Pán Ondejčík tvaruje hrab. Rovnako aj v tomto prípade sa tešíme na budúce výstavy, aby sme mohli sledovať pokrok vo vývoji tohoto bonsaia.
Príjemné prostredie Západoslovenského múzea je dôstojným miestom na prezentáciu bonsají.
Návštevníci, ktorý prejavili záujem, dostali patričný výklad k vystavovaným bonajom.
Z poschodia sa naskytá krásny pohľad na nádvorie plné bonsají.