Plánované stretnutia.

Už poznéme aj termín ďalšieho stretnutia u Vlada Kamocsaia v Okoličnej na Ostrove v sobotu 6. augusta 2022. Srdečne vás pozývame.

2% z daní

Formulár – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz.

Novinky

  • Stretnutie u Vlada Kamocsaia v Okoličnej.
    Ani letné horúčavy neodradily našich členov a v sobotu 6. augusta sa stretli na jednom zo svojich letných stretnutí na záhrade u Vlada Kamocsaia v Okoličnej na Ostrove. Bolo to jedno z ďalších príjemných stretnutí s priateľmi a to nám robí život krajším.
  • Stretnutie u Eda Novotného v Dvorníkoch
    V nedeľu 10. júla 2022 sme sa znovu stretli, tak ako býva v letnej sezóne tradíciou. Tentokrát na pozvanie Eda Novotného v jeho záhrade v Dvorníkoch. Popri práci na prinesených bonsajoch sme poobdivovali Edove stromy ale aj pekne upravenú záhradu.
  • Stretnutie u Maroša Belana vDunajskej Lužnej
    V nedeľu 26. júna sa konalo ďalšie zo série letných stretnutí. Tentoraz na novom mieste u Maroša Belana v Dunajskej Lužnej. Účastníci strenutia ako býva zvykom si doniesli vlastné bonsaje, ktoré na stretnutí tvarovali. Zároveň mohli využiť možnosť si vzájomne povymieňať skúsenosti a rady. A hlavne poobdivovať nádhernú zbierku bonsajov hostiteľa podujatia Maroša Belana.