Plánované stretnutia.

Priatelia, najbližšie stretnutie bude 1. augusta o 13,00 u Eda Novotného v Dvorníkoch. Verím, že počasie bude dobré a stretneme sa v čo najv(čšom počte.

2% z daní

Formulár – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz.

Novinky