Nedeľné stretnutia u Vincka.

Categories stretnutia

Nedelné stretnutia u Vinca v jeho dielni prinášajú výsledky. Každý kto prišiel, vyrezal nejakú zaujímavú daizu. (až na jedného, ktorý to radšej nechal tak). Vinco ochotne radí a pomáha, radosť tam chodiť… Daizy predstavíme trošku neskôr.