Počas zimy 2008 – 2009 sme sa stretávali u Vinca Vadovského a robili daizy k našim suiseki. Výsledky tvorby jednotlivých členov si teraz môžete pozrieť.

Categories stretnutia