31. mája 2009, Výstava obrazov a bonsajov v Lančári.

Categories Výstavy

V dedinke Lančár pri Vrbovom sa konala zaujímavá výstavka, kde spolu s miestnymi maliarmi vystavoval svoje diela, bonsaje náš člen, Maroš Vadík. Bola to malá , príjemná výstavka s bohatým sprievodným programom.