Zimná sezóna 2018-19. Tvorivé dielne nadšencov suiseki.

Categories stretnutia

Tak, ako je už niekoľko rokov zvykom, v zimných mesiacoch sa stretávame v dielni u Vincka Vadovského a vyrábame daizy pre svoje kamene. V decembri sme oslávili okrúhliny Ľuboša Pereslényho a v januári takisto krúhle narodeniny Vlada Kamocsaia a Eda Novotného.