Stretnutie u Martiny a Ľuboša Vyhlidalových 4. augusta 2019

Categories stretnutia

Prvú augustovú nedeľu usporiadali stretnutie bonaistov Bonsai klubu Trnava manželia Vyhlidaloví. Bolo to ďalšie tvorivé stretnutie kde si naši bonsaisti vymieňali skúsenosti a tvarovali prinesené bonsaje. Svojimi skúsenosťami prispel aj Vlado Ondejčík, ktorý nás poctil návštevou.