Stretnutie v prírode

Categories novinky, stretnutia

Slovo dalo slovo a 5.1.2020 sa členovia klubu rozmodli dočasne prerušiť vianočné hodovanie a vybrali sa do prírody nabrať do pľúc čerstvéhý vzduch a inšpiráciu. Hoci sme si z lesa nič nedoniesli, až na jedného (ten si dal jabĺčko), ale celé poobedie sme nič nejedli. A to je cez sviatky pohody a hojnosti slušný prínos pre svoje zdravie. 🙂