Výstava Slovenskej asiciácie suiseki v Komárne

Categories novinky, suiseki, Výstavy

V dňoch 10. 09. 2021 až 29. 10. 2021 sa v Komárne konala výstava suiseki poriadaná Slovenskou asociáciou suiseki. Výstava sa konala v pekne zrekonštruovaných priestoroch Zichyho paláca v historickom centre Komárna. Na výstave sa svojimi dielami podielali aj členovia Bonsaj klubu Trnava, ktorí sú aj členmi Slovenskej asociácie suiseki. Okrem zapožičania výstavných exponátov priložili ruku k dielu aj pri inštalácii výstavy. Avšak najväčšiu zásluhu na úspešnom priebehu výstavy má prezident SAS Vladimír Kamocsai, ktorý sa zaslúžil o usporiadanie výstavy, ale aj o pozvanie vzácnej návštevy – Japonského veľvyslanca, ktorý našu výstavu hodnotil veľmi pozitívne.