Medzinárodná výstava suiseki v Hlohovci

Categories novinky, suiseki

V dňoch 29.5. – 19.6. 2020 nadšenci umenia suiseki usporiadali 15. ročník medzinárodnej výstavy Slovenskej asociácie suiseki. Svoje diela tu vystavovali autori zo Slovenska Poľska a Českej Republiky. Výstava sa uskutočnila v novoreštaurovaných priestoroch zámku v Hlohovci. Potešil mimoriadny záujem návštevníkov zámku o našu výstavu. Mnohí sa priznali, že toto staré ázijské umenie videli prvýkrát, ale všetci sa zhodli v tom, že ich suiseki zaujali a páčia sa im. Medzi návštevníkmi sme stretli aj manželku nášho zomrelého kamaráta pani Vadovskú s rodinou.