Stretnutie u Ľuba Špaleka v Šulekove 09.08.2020

Categories Bonsai, novinky, stretnutia

Po prestávke zapríčinenej vynútenými obmedzeniami sme sa stretli tento rok po prvý krát. Na prvé stretko sme sa tešili, čo sa prejavilo v hojnej účasti. tak ako býva zvykom, každý si doniesol svoj bonsaj a tvarovanie sme riešili spoločne. Stretnutie sme zakončili dobrou večerou, za čo patrí vďaka hostiteľom.