V dňoch 20 – 23. apríla 2023 sa v Olomouci uskutočnila výstava bonsajov a suiseki. Česká bonsajová asociácia hostila výstavu Európskej bonsajovej asociácie a Európskej asociácie suiseki. Výstava prebiehala v rámci tradičnej výstavy Flóra Olomouc, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Na výstave suiseki sa zúčastnili aj vystavovatelia z našeho klubu Martina Vyhlidalová a Ján Vidlička. A neodišli sme naprázdo. Ján Vidlička získal za svoje suiseki ocenenie od World bonsai friendship federation a od Európskej asociácie suiseki za najkrajší kameň výročnej výstavy suiseki.