Stretnutie u Martinky a Ľuboša Vyhlidalovích v Bojničkách

Categories Bonsai, novinky, stretnutia

Tohotoročné prvé stretnutie členov klubu sa uskutočnilo v nedeľu 25. júna u Martinky a Ľuboša Vyhlidalových. Bohatá účasť jasne ukazovala, že nám takéto stretávanie sa chýba. Veľká vďaka patrí Vladkovi Ondejčíkovi za to, že prišiel medzi nás a rozdával cenné rady pri tvarovaní a tvorbe bonsajov.